Hjem / Den nordiske motstandsbevegelsen / Aktivistdagene 2019 – «Vi skal ta kampen til et nytt nivå!»

Aktivistdagene 2019 – «Vi skal ta kampen til et nytt nivå!»

MOTSTANDSBEVEGELSEN I helgen ble årets utgave av Den nordiske motstandsbevegelsens aktivistdager avholdt på Østlandet. Her følger en rapport fra Haakon Forwald.

I helgen gikk Den nordiske motstandsbevegelsens aktivistdager av stabelen i naturskjønne omgivelser et sted i Hedmark. Personlig har jeg nettopp kommet hjem fra arrangementet, som for øvrig var en gedigen suksess, og vil her forsøke meg på en personlig betraktning.

Det er ikke umulig at denne rapporten blir en smule vinklet, da jeg som nordmann bosatt i Sverige alltid blir særdeles begeistret over å komme tilbake til fedrelandet. Norsk natur, språk, matkultur og så videre, er noe man verdsetter ekstra mye når man ikke selv opplever det på daglig basis.

Selv reiste jeg på fredag ettermiddag sammen med Jimmy Thunlind, som skulle holde foredrag på aktivistdagene, og Emil Hagberg. Veien gikk på småveier i fantastiske omgivelser og fint vær med hyggelige samtaler og flere innlagte kaffepauser på veien. Både grensekontroller og polititrakasserier glimret med sitt fravær, som naturligvis var trivelig.

På plass utenfor lokalet som lå dypt inne i Hedmarks skoger ble vi møtt av Eskil Nielsen, sjef over Rede 1. Flere kamerater kom utover kvelden og det ble servert både pølse i lompe, drikke og kaffe. Humøret var på topp og samtalene fortsatte til langt utpå kveld.

Lørdag morgen ble det servert frokost, og da de siste tilreisende kameratene hadde kommet fra Sverige var det på tide å sparke i gang selve arrangementet. Konferansier Tommy Nyberg holdt en liten tale hvor han informerte om skjemaet for dagen og regler for selve arrangementet.

Første foredragsholder for dagen var Martin Oppegaard, sjefredaktør for Frihetskamp og organisasjonens IT-ansvarlig, som skulle holde et foredrag under temaet «Enkel IT-sikkerhet». Som navnet tilsier handlet dette om enkle grep selv den teknologiske inkompetente kunne implementere i sin digitale hverdag.

Foredraget var veldig pedagogisk oppbygd og tok utgangspunkt i vanlige menneskers IT-hverdag, med bruk av mobil og PC, men med fokus på at disse da også er aktivister og medlemmer i Motstandsbevegelsen. Fokus ble lagt på sikkerhet som passordbeskyttelse, kryptering og generelle gode råd for at informasjon ikke skulle kunne havne på avveie eller i feil hender.

Underveis var det flere som rakk opp hånden og hadde spørsmål og Oppegaard svarte etter beste evne. Avslutningsvis var det også en spørrerunde, og etter applausen å dømme virket det som om foredraget var svært verdsatt.

Deltakere fyller iherdig i svar på quizen.

Neste punkt på skjemaet var en quiz laget av undertegnede med fokus på organisasjonens historie, nasjonalsosialismen og ikke minst norsk historie. Spørsmålene var av både det enkle og vanskelige slaget, men utgangspunktet var at man skulle kunne få alle rett dersom man var en fast leser på Frihetskamp med nogenlunde god hukommelse.

Etter quizen var overstått, var det på tide med neste punkt på skjemaet som var en presentasjon fra riks (Haakon Forwald, Tommy Olsen, Martin Oppegaard og Tommy Nyberg). Som sjef over den norske grenen innledet jeg med å forklare utgangspunktet for foredraget som kort oppsummert var en analyse av hvor organisasjonen befinner seg i dag, hva vi har gjort rett og hva vi har gjort feil, hvilke utfordringer vi har og hvordan vi skal ta oss fremover og oppnå de målene vi har satt oss.

Jeg vil ikke detaljert gå inn på hva vi gikk gjennom av strategier, taktikker og målsetninger for fremtiden, men kan blant annet avsløre at det fremover vil legges langt større vekt på interne aktiviteter som foredrag, kursvirksomhet, ideologisk skolering, friluftsliv og lignende. Ettersom fokus de siste årene i stor grad har vært lagt på å markedsføre organisasjonen, er dette noe som naturligvis har gått på bekostning av det interne arbeidet. Dette er noe vi nå vil endre, og ha en sunnere balanse hvor begge prioriteres.

En annen avsløring, som det også vil skrives mer om i fremtiden, er at vår nettavis Frihetskamp nå vil løsrives fra organisasjonen og operere som en selvstendig og uavhengig nasjonalsosialistisk nettavis. Sjefredaktør vil fortsatt være Martin Oppegård, fra organisasjonens riksledelse.

Nettsiden Motstandsbevegelsen.org vil være organisasjonens offisielle røst til både folket og medlemsskapet. Her vil fokus utelukkende være på Den nordiske motstandsbevegelsen, vår virksomhet, ideologi og politikk, samt naturligvis propaganda og pressemeldinger. Sjefredaktør for denne siden vil være undertegnede.

Nettavisen på sin side vil fokusere på nyheter, kultur, historie og alt det som hører en nettavis til – og således fungere som et springbrett til nasjonalsosialismen og organisert motstand i Den nordiske motstandsbevegelsen. Flere detaljer om dette vil komme senere.

Avslutningsvis ble det redegjort for noen konkrete planer for sommeren og høsten, og presentasjonen ble rundet av med en spørrerunde hvor organisasjonens aktivister og medlemmer kunne stille spørsmål til riks. Presentasjonen og planene for fremtiden var noe som var svært verdsatt av aktivistene, noe som fremkom tydelig av både applausen og samtalene i etterkant.

Neste foredragsholder var vår svenske kamerat, Jimmy Thunlind, fra Sveriges relativt nyetablerte Rede 8. Thunlind innledet med å nevne hvor glad han var over all skremselspropagandaen fra organisasjons fiender, deriblant den organiserte finansjødedommen, som viser at de tar oss på alvor og erkjenner at vi er en trussel.

Thunlind slo deretter neven i bordet og konfronterte de defaitister som mener at en revolusjon og påfølgende maktovertakelse er utenkelig og uoppnåelig. Gjennom en historisk sammenligning med og redegjørelse av den tyske nasjonalsosialistiske bevegelsen, deres kamp og til slutt seier, kunne man enkelt konkludere med at likhetene var mange og påfallende.

Foredraget var svært bra, optimistisk og kampinspirerende og etter applausen å dømme var dette noe som svært mange satte veldig stor pris på. Som en liten «cliffhanger» kan jeg nevne at en artikkel, som dette foredraget baserer seg på, vil bli publisert her på Motstandsbevegelsen.org i løpet av få dager.

Etter Thunlinds foredrag var tiden inne for middag, som var en kjøttgryte med kokte poteter og tilbehør som salat og andre grønnsaker. Under middagen ble også vinneren av quizen presentert som denne gang var to personer, som hadde havnet på en delt førsteplass. Disse fikk hvert sitt krus donert av nettbutikken Nordenstil.no.

Etter middagen ble arrangementet offisielt avrundet, foredragsholder Jimmy Thunlind ble spesielt takket, og det ble tid for sosialt samvær og hyggelige samtaler. En del, som hadde en lang reisevei foran seg eller bare behøvde å komme seg hjem tidligere, satte kursen hjemover.

Vinnerne av quizen blir avslørt og får sine premier.

Avslutningsvis vil jeg personlig takke arrangørene og samtlige deltakere for noen fantastiske aktivistdager, alle foredragsholdere for flotte og inspirerende bidrag, Ronny Bårdsen og Nordenstil for premier, og ikke minst kjøkkenlaget for herlig mat. En stor gratulasjon også til alle nye aktivister som ble utnevnt på årets arrangement. Jeg gleder meg allerede til Aktivistdagene 2020!

Gå med i kampen og ta del av fellesskapet – engasjér deg i Motstandsbevegelsen i dag!

Se flere bilder nedenfor:

Om Haakon Forwald

Haakon Forwald