Hjem / Vår politikk / Arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet

Alle mennesker har både en rett og en plikt til å arbeide. Et arbeide handler om mye mer enn bare det å tjene penger, det handler også om å få sine sosiale behov dekket og om å føle seg verdifull gjennom å gjøre en innsats for å tjene samfunnet og folket. I dag tar ikke staten sitt ansvar gjennom å se til at alle er sysselsatt.

Videre kan arbeidsføre mennesker i dag sko seg på andres arbeide, da de ikke vil eller orker å jobbe. Om alle bidro så skulle man, kombinert med den tekniske utviklingen, kunne realisere kortere arbeidsdager. Dette skulle også øke folkets helse, lykke og trivsel, og således tjene hele samfunnet.

Derfor vil vi:

  • Gi alle arbeidsføre mennesker en jobb.
  • Ta bort arbeidsløshetsbidrag for dem som absolutt ikke vil jobbe.
  • Streve etter å innføre en sekstimers arbeidsdag, med lik lønn.

Om Redaksjonen

Redaksjonen