Hjem / Klas Lund

Klas Lund

Klas Lund
Grunnlegger av Den nordiske motstandsbevegelsen.

Nasjonalsosialismen og den reaksjonære nasjonalismen

Mye skiller nasjonalsosialismen fra det vi vanligvis assosierer med nasjonalisme. Disse forskjellene, som er langt ifra klare for alle, er avgjørende for en seirende kamp. I denne artikkelen har jeg ikke tenkt til å forsøke og definere disse forskjellene, men har heller til hensikt å forsøke og beskrive hvordan den …

Les mer »