Bygdepolitikk, desentralisering og kollektivtrafikk

landet

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print

Store urbane byer vokser seg stadig større på bekostning av landsbygda. At mennesker mer eller mindre tvinges inn i byene, risikerer i lengden å føre til degenerasjon og fremmedgjøring fra så vel naturen som til andre mennesker.

Reglene for å drive jordbruk har blitt kompliserte og byråkratiske. Sammen med en skjev import-kultur har dette tvunget mange tidligere produktive nordiske gårder til å avslutte sin virksomhet.

Derfor vil vi:

  • Arbeide for å skape en levende landsbygd. Støtte småbedrifter som bedriver sin virksomhet på landsbygden, samt desentralisere samfunnstjenester som skole, helse, kultur-, fritids og idrettsanlegg.
  • Fremme og støtte jordbruk og dyrehold i mindre skala. Jo flere som kan forsørge seg selv med mat, desto bedre.
  • Øke kollektivtrafikken til landsbygda og gjøre den avgiftsfri.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger