Hjem / Vår politikk / Bygdepolitikk, desentralisering og kollektivtrafikk

Bygdepolitikk, desentralisering og kollektivtrafikk

Store urbane byer vokser seg stadig større på bekostning av landsbygda. At mennesker mer eller mindre tvinges inn i byene, risikerer i lengden å føre til degenerasjon og fremmedgjøring fra så vel naturen som til andre mennesker.

Reglene for å drive jordbruk har blitt kompliserte og byråkratiske. Sammen med en skjev import-kultur har dette tvunget mange tidligere produktive nordiske gårder til å avslutte sin virksomhet.

Derfor vil vi:

  • Arbeide for å skape en levende landsbygd. Støtte småbedrifter som bedriver sin virksomhet på landsbygden, samt desentralisere samfunnstjenester som skole, helse, kultur-, fritids og idrettsanlegg.
  • Fremme og støtte jordbruk og dyrehold i mindre skala. Jo flere som kan forsørge seg selv med mat, desto bedre.
  • Øke kollektivtrafikken til landsbygda og gjøre den avgiftsfri.

 

Om Redaksjonen

Redaksjonen