Hjem / FAQ (Vanlig stilte spørsmål)

FAQ (Vanlig stilte spørsmål)

Her følger en liste over vanlig stilte spørsmål, og ord og begrep som regelmessig benyttes i artikler på Motstandsbevegelsen.org og Frihetskamp.net. Siden vil oppdateres regelmessig. Har du et spørsmål som ikke er besvart, kan du ta kontakt per e-post.

Sist oppdatert: 08.02.2018


Hva er nasjonalsosialisme?

– Les artikkelen «Hva er nasjonalsosialisme?». Vi anbefaler også artiklene som er publisert under kategorien «Verdensanskuelse».

Hva er Den nordiske motstandsbevegelsen?

– Les artikkelen «Hva er Den nordiske motstandsbevegelsen?».

Hva mener dere med begrepet kulturmarxisme?

– Les artikkelen «Hva er kulturmarxisme?».

Hva mener Motstandsbevegelsen bør gjøres med alle innvandrerne som allerede er bosatt i Norden?

– Kortere svar på sentrale punkter i Den nordiske motstandsbevegelsens politikk finnes under seksjonen «Vår politikk». Her vil du finne svar på det meste som du lurer på, også vårt syn på innvandring og repatriering.

For lengre og mer utfyllende svar vil vi anbefale vårt politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid». Dette finnes tilgjengelig litt lengre ned under samme seksjon, og er tilgjengelig både på nett, som PDF-utgave og som et hefte du kan bestille.

Hva mener dere med «homolobbyen»?

– Les artikkelen «Den siste utposten i kampen mot homolobbyen» og «Vår vei – punkt 7», samt artikkelen «Hva er kulturmarxisme?».

Jeg vil gjerne donere penger til organisasjonen, hvordan gjør jeg det?

– Informasjon om hvordan man donerer finnes tilgjengelig under seksjonen «Bidra økonomisk – donér til kampen!».

Jeg vil bli medlem, men er usikker på hvilken medlemsgrad som passer meg. Hvor kan jeg lese mer om de ulike medlemsgradene?

– Informasjon om de ulike medlemsgradene finnes under seksjonen «Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!». Er du fortsatt usikker vil vi anbefale at du uansett sender inn en medlemssøknad. Du vil da bli invitert til et informasjonsmøte og vil få muligheten til å stille ytterligere spørsmål.

Dere kaller ofte media for «løgnpressen» eller «fiendemedia», men likevel stiller dere i blant opp på intervju. Er ikke dette litt hyklersk?

– Vi forstår at det ved første øyekast kan fremstå slik, og hvorvidt vi stiller opp er noe vi vurderer i hvert enkelttilfelle. I vår «Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen» kan man lese følgende om media.

Etablert fiendemedia i Norden og hele Vesten eies og/eller kontrolleres nesten utelukkende av jøder, fiendtlig innstilt til vår sak. Mange journalister kan virke sympatisk innstilt, og kanskje til og med ér det, men oftest er det et skuespill. Selv om den enkelte journalisten faktisk har ærlige intensjoner og ønsker å formidle et upartisk bilde av oss, vil hans eller hennes arbeidsgiver aldri tillate det. Dette leder til at media i de aller fleste tilfeller kommer til å svartmale oss og den verdensanskuelsen vi forfekter både som organisasjon og som individer. Dette gjennom alt i fra skittkasting til personangrep, forsøk til sammenkoplinger med organisasjoner og personer vi ikke ønsker å assosieres med, sitater tatt ut av sin sammenheng, og løgner.

Til tross for dette er det ikke alltid negativt å uttale seg i media. Oftest kommer
det til å bli skrevet om oss uansett om vi uttaler oss eller ikke, og det kan oppfattes som feigt av leserne at vi ignorere journalistenes forsøk på å kontakte oss. Derfor må vi i hvert enkelt tilfelle ta en avgjørelse på om hvorvidt vi har mest å vinne eller tape på å uttale oss.

Aktivisthåndboken kan bestilles gjennom å sende en e-post til organisasjonen.

Dere er svært negativt innstilt til media, og kaller de ofte for ord som «løgnpressen» eller «fiendemedia». Hvorfor det?

– Vårt syn på media kan leses i artikkelen «Media» og i «Vår vei – punkt 5». I forhold til ordet «løgnpressen» så benyttes dette, da dagens medier konsekvent lyver om alt og alle som motsetter seg dagens folkefiendtlige system og politikk, og mørklegger og/eller lyver om konsekvenser av masseinnvandringen og såkalt flerkultur.

Fiendemedia, benyttes da mediene er folkefiendtlige og destruktive for vårt folk, dels på grunn av det ovenfor nevnte, men også fordi de konsekvent propaganderer for det som er destruktivt for vårt folk, som f.eks. kulturmarxisme osv.

Dere filmer ofte på aktiviteter, stemmer det at dere filmer for å lage lister over folk dere skal ta, altså såkalte dødslister?

– Nei, det stemmer ikke. Vi dokumenterer alle våre aktiviteter for å senere rapportere om det på våre nettsider. Det forekommer også at vi blir tvunget til å forsvare oss selv, da meningsmotstandere kan gå til fysisk angrep. Film- og fotomateriale kan da være nyttig å ha i en eventuell rettssak, for å kunne bevise at vi faktisk handlet i nødvern.

Jeg vil gjerne bli aktiv, men er ikke i så god form. Kan jeg likevel søke?

– Ja, alle kan søke om medlemskap i Motstandsbevegelsen, og det finnes en plass for alle – uansett fysisk form, alder eller kjønn. Vi oppfordrer naturligvis alle til å ha en mer naturlig og sunn livsstil, hvor trening og et sunt kosthold inngår, men har ingen urealistiske forventninger av de som søker om medlemskap.

Jeg skulle gjerne ha bestilt «Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen», men nettbutikken deres har vært nede ganske lenge. Hva gjør jeg?

– Send en e-post til info@motstandsbevegelsen.org, så løser vi det!