Hjem / Kamp / Folkeopplysning om globalismen og det frie Norden i Laksevåg

Folkeopplysning om globalismen og det frie Norden i Laksevåg

Det var på lørdag at medlemmer fra Rede 3 gjennomførte en større propaganda-offensiv på Laksevåg i Bergen. Temaet for aksjonen var antiglobalisme og Motstandsbevegelsens alternativ om et fritt og forent Norden. I Motstandsbevegelsens politiske manifest «Vår vei» kan man lese:

Et forent Norden skulle sikre de nordiske folkenes selvstendighet og muliggjøre de-res rasemessige og kulturelle overlevelse. Et forent nordisk forsvar skulle også stå sterkt imot fiendtlige krefter i verden. Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

– Forene Norden til én stat og forfatte en all-nordisk grunnlov.
– Umiddelbart forlate NATO, EØS og lignende folkefiendtlige sammenslutninger.
– Sikre at det forente Norden kan hevde seg militært, økonomisk og kulturelt.
– Ha en nordisk selvforsørgelsesgrad på over 100 prosent.
– Forlate den nåværende finansordningen og innføre en statskontrollert bank.
– Fremheve og styrke nordisk kultur, historie og lokale særtrekk.

Les mer om det frie Norden i punkt 3 i  «Vår vei».

Store mengder flyveblader av typen «Ni grunner til hvorfor globalismen må bekjempes» og «Ta tilbake makten fra globalistene» ble delt ut. Plakater og klistremerker med lignende budskap ble også satt opp.

Kampen trenger deg – søk om medlemskap i Motstandsbevegelsen i dag!

Se flere bilder nedenfor:

Om Redaksjonen

Redaksjonen