Hjem / Vår politikk / Miljø, natur og dyrevern

Miljø, natur og dyrevern

Felles for alle regjerende partier i dag er at de i sitt fundament fornekter naturen eller anser at mennesket står over den. Ingen av partiene verner på alvor om naturen, selv også når det kommer til et biologisk mangfold blant mennesket. Så vel «flerkultur» som den grenseløse kapitalens rovdrift på naturens ressurser, utgjør forbrytelser mot den naturlige orden, og vil straffes hardt når naturen slår tilbake.

I det liberale demokratiets tidsalder har mennesket blitt forvandlet til en parasittisk skapning som suger ut jordens ressurser, høvler ned skog og på andre måter behandler naturen hensynsløst. Dette enten for å tilfredsstille sin egen livsstil eller for å gjøre rike mennesker enda rikere.

 

Vi vil derfor:

  • Innføre strenge dyrebeskyttelseslover.
  • Gå i bresjen for en strengere miljølovgivning.
  • Med kraft bekjempe ulovlig kommersiell utnyttelse av naturen.

 

Om Redaksjonen

Redaksjonen