Hjem / Ideologi / Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen

Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen

«Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen» ble offisielt lansert på Motstandsbevegelsens Kampdager i Telemark i 2016, og er nå tilgjengelig for salg.

«Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen» er oversatt på norsk, og er en grunnleggende og sentral ideologisk skrift som på en pedagogisk og kortfattet måte forklarer nasjonalsosialismens grunnleggende ideer.

Nasjonalsosialismen er i bunn og grunn ingenting annet enn anvendelsen av fysiske og biologiske lover i de politiske, økonomiske, sosiale og religiøse områdene, på samme måte som de i dag anvendes i teknologien. I og med dette er nasjonalsosialismen vitenskapelig, til forskjell fra alle andre verdensanskuelser. Den ønsker ikke å tilpasse virkeligheten til allerede skapte teorier, men i stedet former den teoriene til å passe til virkeligheten. Nye viktige vitenskapelige oppdagelser ville derfor umiddelbart gjenspeiles i et nasjonalsosialistisk samfunns praktiske liv.

Skriften koster 50 kroner og kan bestilles HER. En gratis PDF-versjon kan lastes ned HER.

Om Redaksjonen

Redaksjonen