Hjem / Vår politikk / Økonomi

Økonomi

Hele den økonomiske strukturen er i dag en innviklet måte som benyttes av blant annet bankeliten for å røve til seg ressurser fra verdens land og privatpersoner.

Også renteslaveriet er usunt ettersom det innebærer å ta fra de fattige og gi til de rike. I praksis innebærer systemet at de som allerede har store pengebeløp belønnes med rente, mens de som har lite blir påtvunget renteavgifter.

Den finansielle ordningen som er rådende må fundamentalt endres.

Derfor vil vi:

  • Innføre en nordisk sentralbank med monopol på å skape penger. Denne skal være eid av folket.
  • Statliggjøre bankvesenet.
  • Forby rente.

 

Om Redaksjonen

Redaksjonen