Status quo ante eller revolusjon?

Motstandsbevegelsen er en revolusjonær nasjonalsosialistisk organisasjon. I denne artikkelen av Klas Lund, nevnes noe av det som skiller oss fra andre «nasjonalistiske» partier og grupper.

Les mer »

Vår vei – punkt 1

Her følger første punkt i Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid».

Les mer »

Vår vei – punkt 2

Her følger andre punkt i Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid».

Les mer »

Vår vei – punkt 3

Her følger tredje punkt i Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid».

Les mer »