Religionspørsmålet – et sidespor!

islam-3051991_1920

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print

Vi hører kontrajihadistene rope «ut med islam, eller iallfall radikal islamisme, for moderate islamister er jo ok». Og det samtidig som de føler en slik enorm trang for å signalisere at de hverken er «rasister» eller «nazister» ved å stadig påminne om at «islam er ingen rase», samtidig som de setter sin afrikanske maskot i front, vifter med Israels flagg og skriker om «naziislam».

Men nå er det er ikke slik at det bare er religionen islam, eller «radikal islamisme», som har blitt et graverende problem med masseinnvandringen til Europa de seneste år. Religionspørsmålet er et villedende sidespor, det er helt sekundært, og det trekker fokus vekk fra helheten og det virkelige store problemet som vårt folk i dag står overfor, hvilket er folkeutbytte/folkemord.

Dette er et historisk angrep på vår rases fremtidige eksistens og vil ikke opphøre å være en trussel om bare disse horder med rasefremmede som har invadert Europa de seneste år skulle begynne å konvertere til eksempelvis ateisme eller kristendom, bare de skulle begynne å spise syltelabber, eller ikle seg nasjonens nasjonale drakt på selve nasjonaldagen. Heller er det ikke slik at problemet skulle opphøre å være et problem bare de lærte seg å oppføre seg litt bedre. Kriminalitetspørsmålet, som religionspørsmålet, er også helt sekundært.

Nei, problemet er den orkestrerte masseinnvandringen av rasefremmede generelt, samtidig med at det oppmuntres til integrering og raseblanding, ettersom dette vil lede til at vårt eget folk og verdier vil forminskes og på sikt opphøre å eksistere ved at det blandes opp i noe fremmed – også kjent som Kalergi-planen.

For en rotløs globalist uten videre kjærlighet til sitt folk og dets verdier vil nok et folkeutbytte ikke være av stor bekymring. Han eller hun forstår ikke verdien av sitt folk og rase, og i verste fall anser seg ikke som del av gruppen, og ser derfor ikke problemet med et folkeutbytte. De unnskylder også gjerne sin ignorante holdning overfor eget folk og pågående folkemord med at «folk må jo kunne elske hvem de vil». Og hvem skulle nå ikke falle for slike kjærlige ord?

Rasjonell tankegang er dog stort sett fraværende hos disse mennesker, det er føleriet som her taler. Sannheten er dog at hadde det ikke vært for at den jødiske elite hadde orkestrert masseinnvandringen til Europa, tilrettelagt og oppmuntret vårt folk til å begå folkeutbytte, så hadde slike ord vært helt unødvendige i denne sammenheng ettersom raseblanding da ikke hadde forekommet i så stor grad og således ikke utgjort en trussel mot vår egen eksistens som folk og rase. For så lenge det ikke tilrettelegges for og oppmuntres til gjennom et x-antall reklamer, filmer, musikk, m.m, så ville det stort sett for de aller fleste vært helt uinteressant å gå den veien. Og langt mindre om man faktisk på ny lærte folket å være stolte, elske og bry seg om sitt eget folk og rase igjen, fremfor å hjernevaske dem med hvit skyld og selvhat.

Nasjonalsosialismen tar sikte på det å bevare det biologiske mangfold på globalt plan, fremfor å ødelegge det via flerkultur og smeltedigel.

En enorm berøringskrekk rundt rasespørsmålet er noe vi kan bevitne i disse miljøer, for ikke snakke om rasefornektelse. Dette er et vanlig fenomen blant både venstreorienterte og høyreorienterte globalister, der sistnevnte inkluderer de pro-israelske kontrajihadister. Når det kommer til kontrajihadistene styrer de bevisst unna alt snakk om rase og velger da i stedet å ta et sidespor som er religionspørsmålet, eller kulturspørsmålet, eller kriminalitetspørsmålet, ja, alt bortsett fra rasespørsmålet som tross alt er det viktige her.

Kontrajihadistene unnskylder sin protest med at «islam er ingen rase», så ergo skulle det være mer legitimt og mindre ekstremt å føre en såkalt kamp fra denne vinkel. Men problematikken som her oppstår er at et pågående hvitt folkemord således ikke vil bli belyst og bekjempet blant disse mennesker ved at de går rundt grøten og ikke tør snakke om viktigheten ved å verne om sitt folk, for ikke snakke om å helt overgi seg til tanken om integrering. Ulike raser eksisterer, og det er ingen skam å si at man ønsker å bevare sin egen rase, fremfor at det skal begås folkemord på den.

Den tankegang som rører seg i disse miljøer, enten det er høyreglobalister eller venstreglobalister, er at hokus pokus «hvem som helst kan bli norsk bare det skrives på papiret». Det at nordmenn er et nordisk folk tilhørende en spesifikk rase, hvorpå verdier som eksempelvis kultur og hvordan man praktiserer religion faktisk gjenspeiler folket, det virker de å helt ignorere.

Et ensidig fokus på islam som det eneste problem med den orkestrerte masseinnvandringen er en alvorlig villedelse fremsatt av kontrollert opposisjon og har den intensjon å trekke fokuset vekk fra det faktum at vårt folk og rase i skrivende stund blir utsatt for et folkemord. Heller ønsker de at vårt folk skal blindes for dette, ignorere rase og begi seg inn på et sidespor der de gis det inntrykk at det eneste problemet med masseinnvandringen kun dreier seg om religionskonflikt, kulturkonflikt og økt kriminalitet, men så lenge de rasefremmede bare konverterer og integreres inn i det norske samfunn er alt liksom løst.

Venstreglobalister og høyreglobalister anvender ulik retorikk, men resultatet av deres politikk vil til syvende og sist ende i det samme, et Europa hvor hvite sakte men sikkert vil erstattes med ikke-europeere. Et Europa hvor hvite verdier, hvit kultur, språk, m.m, vil forandres og slukne i takt med at folkeutbyttet går mot sitt fulle klimaks. Det rasemessige særpreg hos en rase setter sine fingeravtrykk. Rase er ALT!

Det er viktig at du som er litt mer opplyst begynner å angripe dette sidesporet som er kontrajihadisme og da forsøke å veilede vårt folk bort fra disse kvakksalvere som selger gift til nyvåkne systemkritikere. At også DU begynner å fortelle at det ikke bare er islam som er problemet i Europa, men masseinnvandringen av rasefremmede generelt, etterfulgt av talen om integrering/raseblanding – altså et pågående hvitt folkemord!

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger