Hjem / Vår politikk / Staten og demokratiet

Staten og demokratiet

I dagens Norden er de ulike partiene stort sett ulike sider av samme mynt, da de i de virkelige store og viktige spørsmålene støtter samme folkefiendtlige politikk som det massemedia og bankvesenet har bestemt for de.

I mindre spørsmål, der partiene faktisk har ulike meninger, er dagens statsapparat uansett et onde for folket ettersom partiene representerer ulike interessegrupper i samfunnet og det politiske arbeidet derfor ofte leder til meningsløs krangel fremfor virkelig positivt forandring for folket.

I et sykt samfunn som Norge har blitt, er staten og folket kraftig adskilt hverandre. I mange tilfeller er de konkurrenter og andre til og med fiender. Staten arbeider for sine spesialinteresser, i stedet for sitt folk. Forakten for hverandre er gjensidig.

Derfor vil vi:

  • Skape en autoritær og handlekraftig stat hvis fremste oppgave er å verne om det nordiske folket.
  • Innføre direktedemokrati med folkeavstemninger i spørsmål som berører folket konkret i hverdagen.
  • Gjøre det til statens oppgave å sørge for folkets overlevelse og utvikling. Staten skal være folket og folket skal være staten.

Om Redaksjonen

Redaksjonen